سهولت و تسریع کارهای اجرایی با استفاده از سفارشی سازی پلتفرم ایکامرس

کاربردها

ایجاد پلتفرم مدیریت فروش برای نمایندگان

فروشگاه آنلاین مخصوص مصرف کننده نهایی

ویژگی ها

تام سامانه با استفاده از سورس کد نیازهای خاص شما را انجام میدهد
اتوماسیون پروسه ها بر اساس نیاز های کارخانه ی شما
ادغام شدن با سیستم های داخلی کارخانه های تولیدی شما مثل حسابداری
سیستمی کاملا اختصاصی برای کارخانه های تولیدی شما
شخصی سازی یوآی فروشگاه آنلاین
شخصی سازی یوآی پنل مدیریتی بر اساس نیاز های کارخانه های تولیدی شما

فواید