پارامترهای تحلیل پیج اینستاگرام

برای تحلیل آنالیزی که براتون ارسال شده این صفحه رو مطالعه کنید و با درک هر پارامتر استراتژی های خودتون رو هدفمندتر کنید

Likes-Comment s Ratio: نسبت لایک به تعداد کامنت نشان می دهد که فالورهای  اینستاگرام شما تا چه حد واقعی اند. تفاوت عمده بین تعداد کامنت یا تعداد لایک ها می تواند نشانه افزایش غیر واقعی باشد.

فروش بیشتر فروشگاه های اینستاگرامی با پلتفرم تام

Posting Frequency: میانگین تعداد پست در یک بازه ی زمانی مشخص مثلا یک روز یک هفته و یک ماه

ساماندهی راحت تر فروشگاه های اینستاگرامی با پلتفرم همه کاناله تام

رضایت مشتریان فروشگاه های اینستاگرامی با پلتفرم همه کاناله تام