فروشگاه آنلاینت دیگه بسته نمیشه!

فروشگاه آنلاین تام در تبلت

متوقف نشدن فروش با فروشگاه آنلاین

با فروشگاه اختصاصی خودت همیشه بفروش

فروشگاه آنلاین تو بساز و لینک اختصاصی تو بده به مشتریات! 

(یک ماه تست رایگان)

دیگه فروشت محدود به زمان نیست!

هر موقع خریدارت خواست از فروشگاه آنلاینت می خره! 

خیلی مهمه که وبسایت یا فروشگاه آنلاینت همیشه در دسترس باشه!

سرورهای پلتفرم تام داخل ایران هستن و میتونی بدون محدودیت بفروشی

دیگه فروشت محدود به مکان نیست!

فروشگاه آنلاینت به همه ایرانیان بازه! تو کل ایران بفروش!

انواع راهکارهای پرداختی آنلاین

درگاه پرداخت آنلاین مورد نظرتو به فروشگاه آنلاینت متصل کن!

اگه اول کاری و سریع می خوای به فروش آنلاین برسی از درگاه پرداخت تام استفاده کن !

اگه دوست داری مبالغ مالی مستقیم به حساب خودت واریز بشه ، می تونی درگاه پرداخت خودتو به فروشگاه آنلاین وصل کنی!

قالب های آماده

قالب و انتخاب کن ! 
رنگی که می خوای رو انتخاب کن!
فروشگاه آنلاین تو آمادست!

مناسب برای فروشگاه های آنلاین با تعداد بالای دسته بندی

مناسب برای فروشگاه های آنلاین با تعداد محدودی کالا و دسته بندی

ثبت نام کن و یک ماه از تمام امکانات، رایگان استفاده کن!

صندوق فروش متصل به فروشگاه آنلاین

ابزاری برای ثبت سفارشات در نمایشگاه از اینستاگرام حضوری با تلفن در مغازه

از هر کجا سفارش داشته باشی سفارشاتت یکجا متمرکز میشه و موجود انبارت همیشه آپدیته!!!
صندوق فروش
(یک ماه تست رایگان)