فروشگاه آنلاینت دیگه بسته نمیشه!

در این شرایط برای کمک به کسب و کارتان کنار شماییم

با فروشگاه اختصاصی خودت همیشه بفروش

فروشگاه آنلاین تو بساز و لینک اختصاصی تو بده به مشتریات! 

جهت حمایت از کسب و کار شما دو ماه استفاده کاملا رایگان!!

دیگه فروشت محدود به زمان نیست!

هر موقع خریدارت خواست از فروشگاه آنلاینت می خره! 

خیلی مهمه که وبسایت یا فروشگاه آنلاینت همیشه در دسترس باشه!

سرورهای پلتفرم تام داخل ایران هستن و میتونی بدون محدودیت بفروشی

دیگه فروشت محدود به مکان نیست!

فروشگاه آنلاینت به همه ایرانیان بازه! تو کل ایران بفروش!

انواع راهکارهای پرداختی

درگاه پرداخت زرین پال تام

اگه اول کاری و سریع می خوای به فروش آنلاین برسی از درگاه پرداخت تام استفاده کن !

درگاه پرداخت اختصاصی

اگه دوست داری مبالغ مالی مستقیم به حساب خودت واریز بشه ، می تونی درگاه پرداخت خودتو به فروشگاه آنلاین وصل کنی!

قالب های آماده

قالب و انتخاب کن ! 
رنگی که می خوای رو انتخاب کن!
فروشگاه آنلاین تو آمادست!

دو ماه رایگان!! از تمام امکانات پلتفرم تام استفاده کن

صندوق فروش متصل به فروشگاه آنلاین

ابزاری برای ثبت سفارشات در نمایشگاه از اینستاگرام حضوری با تلفن در مغازه

از هر کجا سفارش داشته باشی سفارشاتت یکجا متمرکز میشه و موجود انبارت همیشه آپدیته!!!
(دو ماه رایگان)